Банк тутумунун көрсөткүчтөрү

 


 


 

Кыргыз Республикасынын Банк тутумунун көрсөткүчтөрү 01.06.2020 ж. карата


Кыргыз Республикасынын Банк тутумунун көрсөткүчтөрү 01.05.2020 ж. карата


Кыргыз Республикасынын Банк тутумунун көрсөткүчтөрү 01.04.2020 ж. карата


Кыргыз Республикасынын Банк тутумунун көрсөткүчтөрү 01.03.2020 ж. карата


Кыргыз Республикасынын Банк тутумунун көрсөткүчтөрү 01.02.2020 ж. карата


Кыргыз Республикасынын Банк тутумунун көрсөткүчтөрү 01.01.2020 ж. карата


Кыргыз Республикасынын Банк тутумунун көрсөткүчтөрү 01.12.2019 ж. карата


Кыргыз Республикасынын Банк тутумунун көрсөткүчтөрү 01.10.2019 ж. карата


Кыргыз Республикасынын Банк тутумунун көрсөткүчтөрү 01.08.2019 ж. карата