Гарантиялык фонддордун кабарчысы, №8, 2019-ж., IV-кварталы