Гарантиялык фонддордун кабарчысы, №1, 2018-ж., январь-февралы