Валюталар курсу:
USD 84,65
EUR 102,7
KZT 0,198
RUB 1,143
(0312) 66-49-60, (0312) 62-53-79 office@gf.kg
 • Кыргызча
 • Русский
 • English
 • Select Page

  «ЛИЗИНГ» ГАРАНТИЯЛЫК ПРОДУКТУНУН ПАСПОРТУ

  Лизингдин

  керектөө максаттары

  ·        Техникаларды жана жабдууларды сатып алуу;

  ·        Автотранспорт каражаттарын сатып алуу;

  ·        Өндүрүш линияларын сатып алуу;

  ·        Малга лизинг;

   
  Зайымчынын жаш курагы: ·        Минималдуу: 20 жаш;

  ·        Максималдуу: 65 жаш*.

  * Эгерде жаш курак чегинен ашып кетсе, анда үчүнчү адамдан кошумча кепилдик берүү керек.

   
  Зайымчыларга талаптар: ·         Кыргыз Республикасын аймагында иш алпарган физикалык жана юридикалык жактар;

  ·         Иш тажрыйбасы 6-айдан кем эмес;

  ·         Лизинг предметинин баасынан 10% кем эмес өз салымы болуш керек, же өз салымына эквиваленттүү күрөөнүн болушу;

  ·         Учурдагы туруктуу финансылык абалы жана кредитти төлөөнүн стабилдүү булактардын бар болушу;

  ·         Жакшы кредиттик тарыхы бор болушу;

  ·         Туура жана толук финансылык маалыматты тапшыруу.

   
  Лизинг валютасы Улуттук валюта;  
  Чет элдик валюта;  
  Кепилдиктин мөөнөтү: 48 айдан ашык эмес  
  Кепилдиктин суммасы 10 000 000 сомдон ашык эмес  
  Кепилдиктин өлчөмү Кредиттин суммасынан 20% дан ашык эмес  
  Кепилдик комиссиясы:  
  Ченем: Тармак:  
  2 пайыз * ·         Айыл чарба;

  ·         А/ч продуктуларын кайра иштетүү;

  ·         Туризм;

  ·         Иштетүүчү өнөр жай;

   
  2,5 пайыз * ·         Башка тармактар  
  *Комиссия кредит алганда кепилдиктин суммасына жараша бир жолу алынат.  
  Лизингди төлөө графиги: ·         Аннуитет

  ·         Жеке график

  (минималдуу талап: негизги сумманы жылына кеминде 2 жолу төлөө)

  Жеңилдик мезгили: Пайыздар боюнча – 3 айга чейин;  
  Негизги карыз боюнча – 6 айга чейин.