«Лизинг» паспорту

«ЛИЗИНГ» ГАРАНТИЯЛЫК ПРОДУКТУНУН ПАСПОРТУ

Лизингдин

 

керектөө максаттары

·        Техникаларды жана жабдууларды сатып алуу;

 

·        Автотранспорт каражаттарын сатып алуу;

·        Өндүрүш линияларын сатып алуу;

·        Малга лизинг;

 
Зайымчынын жаш курагы: ·        Минималдуу: 20 жаш;

 

·        Максималдуу: 65 жаш*.

* Эгерде жаш курак чегинен ашып кетсе, анда үчүнчү адамдан кошумча кепилдик берүү керек.

 
Зайымчыларга талаптар: ·         Кыргыз Республикасын аймагында иш алпарган физикалык жана юридикалык жактар;

 

·         Иш тажрыйбасы 6-айдан кем эмес;

·         Лизинг предметинин баасынан 10% кем эмес өз салымы болуш керек, же өз салымына эквиваленттүү күрөөнүн болушу;

·         Учурдагы туруктуу финансылык абалы жана кредитти төлөөнүн стабилдүү булактардын бар болушу;

·         Жакшы кредиттик тарыхы бор болушу;

·         Туура жана толук финансылык маалыматты тапшыруу.

 
Лизинг валютасы Улуттук валюта;  
Чет элдик валюта;  
Кепилдиктин мөөнөтү: 48 айдан ашык эмес  
Кепилдиктин суммасы 10 000 000 сомдон ашык эмес  
Кепилдиктин өлчөмү Кредиттин суммасынан 20% дан ашык эмес  
Кепилдик комиссиясы:  
Ченем: Тармак:  
2 пайыз * ·         Айыл чарба;

 

·         А/ч продуктуларын кайра иштетүү;

·         Туризм;

·         Иштетүүчү өнөр жай;

 
2,5 пайыз * ·         Башка тармактар  
*Комиссия кредит алганда кепилдиктин суммасына жараша бир жолу алынат.  
Лизингди төлөө графиги: ·         Аннуитет

 

·         Жеке график

(минималдуу талап: негизги сумманы жылына кеминде 2 жолу төлөө)

 
 
Жеңилдик мезгили: Пайыздар боюнча – 3 айга чейин;  
Негизги карыз боюнча – 6 айга чейин.