Валюталар курсу:
USD 84,65
EUR 102,7
KZT 0,198
RUB 1,143
(0312) 66-49-60, (0312) 62-53-79 office@gf.kg
 • Кыргызча
 • Русский
 • English
 • Select Page

  «КОРПОРАТИВ» ГАРАНТИЯЛЫК ПРОДУКТУНУН ПАСПОРТУ

  Кардарга талаптар:
  Максаттуу аудитория: Юридикалык жактар
  Кирешелер: Кредитти тейлөөнү камсыздоо үчүн ишмердиктин далилденген кирешелүүлүгү бар болушу.
  Ишмердик тажрыйбасы: 18-айдан кем эмес
  Тандоо критерийлери: ·  Компания жана байланышкан жактар тобу боюнча толук жана туура финансылык маалыматты тапшыруу;

  ·  Финансылык отчеттуулуктун ачыктыгы;

  ·  Негизделген бизнес-планды тапшыруу;

  ·  Жакшы кредиттик тарыхы бор болушу;

  ·  Учурдагы туруктуу финансылык абалы жана кредитти төлөөнүн стабилдүү булактардын бар болушу;

  ·  Салык жана социалдык камсыздоо органдарынын алдында карыздардын жана кредиторлордун алдында карызды төлөө боюнча соттук аткаруу барактын жок болушу, же кредитордун кепилдиктин иштөө мезгилине жараша талапты жылдыруу боюнча жазма түрүндө макулдугу.

  ·  Потенциалдуу кардар тарабынан милдеттенмелерди аткаруу үчүн ликвиддик камсыздоону тапшыруу (күрөө жана башка.).

  Кепилдиктин шарттары:
  Кредиттик продуктунун түрү: ·  Ыкчам кредит;

  ·  Кредиттик линия, 12-айдан ашык эмес жеткиликтүүлүк мезгили менен;

  ·  Кредиттин ордун алмаштыруучулар

  Кредиттин суммасы: 25 000 000 сомдон башталат, же чет элдик валютасындагы эквиваленти
  Кредиттин суммасы: 20 000 000 сомдон ашпаш керек  20 000 001ден 30 000 000 сомго чейин
  Кепилдиктин үлүшү: кредиттин суммасынын 40% (Кырк) ашпаш керек; кредиттин суммасынын 30% (Отуз)  ашпаш керек;
  Кепилдиктин мөөнөтү: 48 (Кырк сегиз) айдан ашпаш керек
  Кепилдиктин комиссиясы:
  Ченем: Тармак:
  2 пайыз * ·         Айыл чарба;

  ·         А/ч продуктуларын кайра иштетүү;

  ·         Иштетүүчү өнөр жай;

  ·         Туризм;

  2,5 пайыз * ·         Башка тармактар (соодадан тышкары)
  2,8 пайыз * ·         Соода тармагы
  *Комиссия кредит алганда кепилдиктин суммасына жараша бир жолу алынат.