«Корпоратив» паспорту

 «КОРПОРАТИВ» ГАРАНТИЯЛЫК ПРОДУКТУНУН ПАСПОРТУ

Кардарга талаптар:
Максаттуу аудитория: Юридикалык жактар
Кирешелер: Кредитти тейлөөнү камсыздоо үчүн ишмердиктин далилденген кирешелүүлүгү бар болушу.
Ишмердик тажрыйбасы: 18-айдан кем эмес
Тандоо критерийлери:

·  Компания жана байланышкан жактар тобу боюнча толук жана туура финансылык маалыматты тапшыруу;

·  Финансылык отчеттуулуктун ачыктыгы;

·  Негизделген бизнес-планды тапшыруу;

·  Жакшы кредиттик тарыхы бор болушу;

·  Учурдагы туруктуу финансылык абалы жана кредитти төлөөнүн стабилдүү булактардын бар болушу;

·  Салык жана социалдык камсыздоо органдарынын алдында карыздардын жана кредиторлордун алдында карызды төлөө боюнча соттук аткаруу барактын жок болушу, же кредитордун кепилдиктин иштөө мезгилине жараша талапты жылдыруу боюнча жазма түрүндө макулдугу.

·  Потенциалдуу кардар тарабынан милдеттенмелерди аткаруу үчүн ликвиддик камсыздоону тапшыруу (күрөө жана башка.).

Кепилдиктин шарттары:
Кредиттик продуктунун түрү:

·  Ыкчам кредит;

·  Кредиттик линия, 12-айдан ашык эмес жеткиликтүүлүк мезгили менен;

·  Кредиттин ордун алмаштыруучулар

Кредиттин суммасы: 25 000 000 сомдон башталат, же чет элдик валютасындагы эквиваленти
Кредиттин суммасы: 20 000 000 сомдон ашпаш керек  20 000 001ден 30 000 000 сомго чейин
Кепилдиктин үлүшү: кредиттин суммасынын 40% (Кырк) ашпаш керек; кредиттин суммасынын 30% (Отуз)  ашпаш керек;
Кепилдиктин мөөнөтү: 48 (Кырк сегиз) айдан ашпаш керек
Кепилдиктин комиссиясы:
Ченем: Тармак:
2 пайыз *

·         Айыл чарба;

·         А/ч продуктуларын кайра иштетүү;

·         Иштетүүчү өнөр жай;

·         Туризм;

2,5 пайыз * ·         Башка тармактар (соодадан тышкары)
2,8 пайыз * ·         Соода тармагы
*Комиссия кредит алганда кепилдиктин суммасына жараша бир жолу алынат.