Валюталар курсу:
USD 84,65
EUR 102,7
KZT 0,198
RUB 1,143
(0312) 66-49-60, (0312) 62-53-79 office@gf.kg
 • Кыргызча
 • Русский
 • English
 • Select Page

   «ГОРИЗОНТ» ГАРАНТИЯЛЫК ПРОДУКТУНУН ПАСПОРТУ

  Кардарга талаптар:
  Максаттуу аудитория: Юридикалык жактар;

  Жеке ишкерлер

  Курактык чеги:

  (жеке ишкерлер үчүн)

  Минималдуу: 20 жаш;

  Максималдуу: 65 жаш*;

  *Жашы белгиленген чегинен ашканда жана гарантиянын суммасы 1 млн. сомдон ашпаганда, 3 адамдын кепилдигин тапшыруу керек

  Кирешелер: Үй-бүлөөлүк чыгашаларды жана кредитти тейлөөнү камсыздоо үчүн ишмердиктин далилденген кирешелуулугу бар болушу
  Ишмердик тажрыйбасы: 6-айдан кем эмес
  Тандоо критерийлери: · Компания жана байланышкан жактар тобу боюнча толук жана туура финансылык маалыматты тапшыруу;

  · Финансылык отчеттуулуктун ачыктыгы;

  · Негизделген бизнес-планды тапшыруу;

  · Жакшы кредиттик тарыхы бор болушу;

  · Учурдагы туруктууу финансылык абалы жана кредитти төлөөнүн стабилдүү булактардын бар болушу;

  · Салык жана социалдык камсыздоо органдарынын алдында карыздардын жана кредиторлордун алдында карызды төлөө боюнча соттук аткаруу барактын жок болушу, же кредитордун гарантиянын иштөө мезгилине жараша талапты жылдыруу боюнча жазма түрүндө макулдугу.

  · Өтүнмөчү тарабынан милдеттенмелерди аткаруу үчүн 50% жана андан көп пайызын жапкан ликвиддик камсыздоону тапшыруу (күрөө жана башка)

  Гарантиянын шарттары:
  Кредиттик продуктунун түрү: Ыкчам кредит;

  Кредиттик линия, 12-айдан ашык эмес жеткиликтүүлүк мезгили менен;

  · Кредиттин ордун алмаштыруучулар

  Кредиттин суммасы:      300 000 сомдон башталат, же чет элдик валютасындагы эквиваленти
  Гарантиянын суммасы: 10 000 000 (он миллион) сомдон ашпаш керек
  Гарантиянын мөөнөтү: 36 (отуз алты) айдан ашпаш керек
  Кредиттин суммасындагы гарантиянын үлүшү:
  Тармак Улуттук валюта

   

  Чет элдик валюта
  Кредиттин суммасы Үлүш
  Айыл чарба (өсүмдүк өстүрүү, мал багуу, бал аары багуу, балыкчылык) 50%дан ашпаш керек каралбайт 0%
  Башка тармактар: 50% дан ашпаш керек 3 500 000 с. дан ашпаш керек 45%
  3 500 001 – 10 000 000 сом 40%
  10 000 000 сомдон жогору 35%
  Гарантиялык комиссиясы:
  Ченем: Тармак:
  2 пайыз* ·         Айыл чарба;

  ·         А/ч продуктуларын кайра иштетүү;

  ·         Иштетүүчү өнөр жай;

  2,5 пайыз* ·         Башка тармактар
  *Комиссия кредит алганда гарантиянын суммасына жараша бир жолу алынат