«Горизонт» паспорту

«ГОРИЗОНТ» ГАРАНТИЯЛЫК ПРОДУКТУНУН ПАСПОРТУ

Кардарга талаптар:
Максаттуу аудитория:

Юридикалык жактар;

Жеке ишкерлер

Курактык чеги:

(жеке ишкерлер үчүн)

Минималдуу: 20 жаш;

Максималдуу: 65 жаш*;

*Жашы белгиленген чегинен ашканда жана гарантиянын суммасы 1 млн. сомдон ашпаганда, 3 адамдын кепилдигин тапшыруу керек

Кирешелер: Үй-бүлөөлүк чыгашаларды жана кредитти тейлөөнү камсыздоо үчүн ишмердиктин далилденген кирешелуулугу бар болушу
Ишмердик тажрыйбасы: 6-айдан кем эмес
Тандоо критерийлери:

· Компания жана байланышкан жактар тобу боюнча толук жана туура финансылык маалыматты тапшыруу;

· Финансылык отчеттуулуктун ачыктыгы;

· Негизделген бизнес-планды тапшыруу;

· Жакшы кредиттик тарыхы бор болушу;

· Учурдагы туруктууу финансылык абалы жана кредитти төлөөнүн стабилдүү булактардын бар болушу;

· Салык жана социалдык камсыздоо органдарынын алдында карыздардын жана кредиторлордун алдында карызды төлөө боюнча соттук аткаруу барактын жок болушу, же кредитордун гарантиянын иштөө мезгилине жараша талапты жылдыруу боюнча жазма түрүндө макулдугу.

· Өтүнмөчү тарабынан милдеттенмелерди аткаруу үчүн 50% жана андан көп пайызын жапкан ликвиддик камсыздоону тапшыруу (күрөө жана башка)

Гарантиянын шарттары:
Кредиттик продуктунун түрү:

Ыкчам кредит;

Кредиттик линия, 12-айдан ашык эмес жеткиликтүүлүк мезгили менен;

· Кредиттин ордун алмаштыруучулар

Кредиттин суммасы:      300 000 сомдон башталат, же чет элдик валютасындагы эквиваленти
Гарантиянын суммасы: 10 000 000 (он миллион) сомдон ашпаш керек
Гарантиянын мөөнөтү: 36 (отуз алты) айдан ашпаш керек
Кредиттин суммасындагы гарантиянын үлүшү:
Тармак

Улуттук валюта

Чет элдик валюта
Кредиттин суммасы Үлүш
Айыл чарба (өсүмдүк өстүрүү, мал багуу, бал аары багуу, балыкчылык) 50%дан ашпаш керек каралбайт 0%
Башка тармактар: 50% дан ашпаш керек 3 500 000 с. дан ашпаш керек 45%
3 500 001 – 10 000 000 сом 40%
10 000 000 сомдон жогору 35%
Гарантиялык комиссиясы:
Ченем: Тармак:
2 пайыз*

·         Айыл чарба;

·         А/ч продуктуларын кайра иштетүү;

·         Иштетүүчү өнөр жай;

2,5 пайыз* ·         Башка тармактар
*Комиссия кредит алганда гарантиянын суммасына жараша бир жолу алынат