«Гарант плюс» паспорту

«ГАРАНТ ПЛЮС» ГАРАНТИЯЛЫК ПРОДУКТУНУН ПАСПОРТУ

Кардарга талаптар:
Максаттуу аудитория:

Юридикалык жактар;

Жеке ишкерлер;

Курактык чеги:

(жеке ишкерлер үчүн)

Минималдуу: 20 жаш;

Максималдуу: 65 жаш*;

* Жашы белгиленген чегинен ашканда жана гарантиянын суммасы 1 млн. сомдон ашпаганда, 3 адамдын кепилдигин тапшыруу керек

 Кирешелер: Кредитти тейлөөнү камсыздоо үчүн ишмердиктин далилденген кирешелуулугу бар болушу
Иш тажрыйбасы:  6-айдан кем эмес
Тандоо критерийлери:

· Компания жана байланышкан жактар тобу боюнча толук жана туура финансылык маалыматты тапшыруу;

· Финансылык отчеттуулуктун ачыктыгы;

· Негизделген бизнес-планды тапшыруу;

· Жакшы кредиттик тарыхы бор болушу;

· Учурдагы туруктууу финансылык абалы жана кредитти төлөөнүн стабилдүү булактардын бар болушу;

· Салык жана социалдык камсыздоо органдарынын алдында карыздардын жана кредиторлордун алдында карызды төлөө боюнча соттук аткаруу барактын жок болушу, же кредитордун гарантиянын иштөө мезгилине жараша талапты жылдыруу боюнча жазма түрүндө макулдугу.

· Өтүнмөчү тарабынан милдеттенмелерди аткаруу үчүн 50% жана андан көп пайызын жапкан ликвиддик камсыздоону тапшыруу (күрөө жана башка)

Гарантиянын шарттары:
Документардык продуктунун түрү:

·  Тендердик гарантия;

·  Аткаруунун гарантиясы;

·  Аванстык төлөмдүн кайтаруусунун гарантиясы;

·  Төлөмдүн гарантиясы;

Банктык гарантиянын суммасы:      100 000 сомдон жогору же чет элдик валютадагы эквиваленти;
Гарантиянын суммасы: 10 000 000 (он миллион) сомдон ашпаш керек;
Гарантиянын мөөнөтү: 12 (он эки) айдан ашпаш керек;
Банктык гарантиянын суммасындагы гарантиянын үлүшү:

Улуттук валюта

Чет элдик валюта

50% жогору эмес 45% жогору эмес
Гарантиялык комиссия:
Банктык гарантияны камсыздоо: Гарантиялык комиссиянын ченеми: Кошумча маалымат:
Акча-каражаттар: 0,5% берилген гарантиянын суммасынан кварталдык негизинде Төлөм бир жолу гарантиянын бүт мөөнөтү үчүн төлөнөт кварталда 90 күндү эсепке алганда. Комиссиянын минималдуу суммасы 2 500 сомду түзөт же чет элдик валютадагы эквиваленти
Башка камсыздоо: 0,7% берилген гарантиянын суммасынан кварталдык негизинде
Гарантиянын мөөнөтүн узартуу (пролонгация): Баштапкы гарантиялык комиссиянын суммасынан 1/2 өлчөмүндө

Банктык гарантиянын баштапкы мөөнөтүнөн ашпаган мөөнөткө узартылат.

Төлөм бир жолку төлөм менен гарантиянын бүт мөөнөтүнө жасалат.

Гарантиянын баштапкы шарттарынын өзгөртүүсү (гарантиянын мөөнөтүн узартуудан тышкары):

0,1% гарантиянын суммасынан

(2 500 сомдон кем эмес жана 7 000 сомдон жогору эмес);

Ар бир арыз үчүн.

Чет элдик валютада берилген гарантиялар боюнча төлөмдөр чечим алынган күндөгү КРУБтун курсу боюнча төлөнөт.

Өзгөчө шарттар:

·         Гарантиялык комиссиянын ченемин эсептөө квартал сайын жүргүзүлөт. Гарантиянын мөөнөтү 90 күндөн ашканда гарантиялык комиссия эки квартал үчүн алынат, 120 күндөн ашканда – үч квартал үчүн, жана андан ары аналогия боюнча.

·         Гарантиянын мөөнөтүн узартууга (пролонгация) 2-жолу гана мумкунчүлүк берилет;

·         Гарантияны узартканда (пролонгация) гарантиялык комиссия узартылган мөөнөттү эске алуу менен кварталдык негизинде алынат.

Эгерде милдеттенмелер мөөнөтүнөн мурда токтотулса гарантиялык комиссия кайтарылбайт.