Валюталар курсу:
USD 84,65
EUR 102,7
KZT 0,198
RUB 1,143
(0312) 66-49-60, (0312) 62-53-79 office@gf.kg
 • Кыргызча
 • Русский
 • English
 • Select Page

  «ГАРАНТ ПЛЮС» ГАРАНТИЯЛЫК ПРОДУКТУНУН ПАСПОРТУ

  Кардарга талаптар:
  Максаттуу аудитория: Юридикалык жактар;

   

   

  Жеке ишкерлер;

  Курактык чеги:

  (жеке ишкерлер үчүн)

   

  Минималдуу: 20 жаш;

  Максималдуу: 65 жаш*;

   

  * Жашы белгиленген чегинен ашканда жана гарантиянын суммасы 1 млн. сомдон ашпаганда, 3 адамдын кепилдигин тапшыруу керек

   Кирешелер: Кредитти тейлөөнү камсыздоо үчүн ишмердиктин далилденген кирешелуулугу бар болушу
  Иш тажрыйбасы:  6-айдан кем эмес
  Тандоо критерийлери: · Компания жана байланышкан жактар тобу боюнча толук жана туура финансылык маалыматты тапшыруу;

  · Финансылык отчеттуулуктун ачыктыгы;

  · Негизделген бизнес-планды тапшыруу;

  · Жакшы кредиттик тарыхы бор болушу;

  · Учурдагы туруктууу финансылык абалы жана кредитти төлөөнүн стабилдүү булактардын бар болушу;

  · Салык жана социалдык камсыздоо органдарынын алдында карыздардын жана кредиторлордун алдында карызды төлөө боюнча соттук аткаруу барактын жок болушу, же кредитордун гарантиянын иштөө мезгилине жараша талапты жылдыруу боюнча жазма түрүндө макулдугу.

  · Өтүнмөчү тарабынан милдеттенмелерди аткаруу үчүн 50% жана андан көп пайызын жапкан ликвиддик камсыздоону тапшыруу (күрөө жана башка)

  Гарантиянын шарттары:
  Документардык продуктунун түрү: ·  Тендердик гарантия;

  ·  Аткаруунун гарантиясы;

  ·  Аванстык төлөмдүн кайтаруусунун гарантиясы;

  ·  Төлөмдүн гарантиясы;

  Банктык гарантиянын суммасы:      100 000 сомдон жогору же чет элдик валютадагы эквиваленти;
  Гарантиянын суммасы: 10 000 000 (он миллион) сомдон ашпаш керек;
  Гарантиянын мөөнөтү: 12 (он эки) айдан ашпаш керек;
  Банктык гарантиянын суммасындагы гарантиянын үлүшү:
  Улуттук валюта

   

  Чет элдик валюта

   

  50% жогору эмес 45% жогору эмес
  Гарантиялык комиссия:
  Банктык гарантияны камсыздоо: Гарантиялык комиссиянын ченеми: Кошумча маалымат:
  Акча-каражаттар: 0,5% берилген гарантиянын суммасынан кварталдык негизинде Төлөм бир жолу гарантиянын бүт мөөнөтү үчүн төлөнөт кварталда 90 күндү эсепке алганда. Комиссиянын минималдуу суммасы 2 500 сомду түзөт же чет элдик валютадагы эквиваленти
  Башка камсыздоо: 0,7% берилген гарантиянын суммасынан кварталдык негизинде
  Гарантиянын мөөнөтүн узартуу (пролонгация): Баштапкы гарантиялык комиссиянын суммасынан 1/2 өлчөмүндө Банктык гарантиянын баштапкы мөөнөтүнөн ашпаган мөөнөткө узартылат.

  Төлөм бир жолку төлөм менен гарантиянын бүт мөөнөтүнө жасалат.

  Гарантиянын баштапкы шарттарынын өзгөртүүсү (гарантиянын мөөнөтүн узартуудан тышкары): 0,1% гарантиянын суммасынан

  (2 500 сомдон кем эмес жана 7 000 сомдон жогору эмес);

  Ар бир арыз үчүн.

  Чет элдик валютада берилген гарантиялар боюнча төлөмдөр чечим алынган күндөгү КРУБтун курсу боюнча төлөнөт.

  Өзгөчө шарттар:
  ·         Гарантиялык комиссиянын ченемин эсептөө квартал сайын жүргүзүлөт. Гарантиянын мөөнөтү 90 күндөн ашканда гарантиялык комиссия эки квартал үчүн алынат, 120 күндөн ашканда – үч квартал үчүн, жана андан ары аналогия боюнча.

  ·         Гарантиянын мөөнөтүн узартууга (пролонгация) 2-жолу гана мумкунчүлүк берилет;

  ·         Гарантияны узартканда (пролонгация) гарантиялык комиссия узартылган мөөнөттү эске алуу менен кварталдык негизинде алынат.

  Эгерде милдеттенмелер мөөнөтүнөн мурда токтотулса гарантиялык комиссия кайтарылбайт.