Валюталар курсу:
USD 84,65
EUR 102,7
KZT 0,198
RUB 1,143
(0312) 66-49-60, (0312) 62-53-79 office@gf.kg
 • Кыргызча
 • Русский
 • English
 • Select Page

  «КФ» ААКтын Башкармалыгынын
  2019-жылдын 6-сентябрындагы
  №33/4 Чечими менен бекитилген

   

  «ГАРАНТ ЭКСПРЕСС» ГАРАНТИЯЛЫК ПРОДУКТУНУН ПАСПОРТУ

  Кардарга талаптар:
  Максаттуу аудитория: Жеке ишкерлер (ИП);

  Жеке ишкерлер (ЧП);

  ЖЧК, АК

  Курактык чеги:

  (жеке ишкерлер үчүн)

  Минималдуу: 20 жаш;

  Максималдуу: 65 жаш*;

  *Жашы белгиленген чегинен ашканда, 3 адамдын кепилдигин тапшыруу керек

  Кирешелер: Үй-бүлөөлүк чыгашаларды жана кредитти тейлөөнү камсыздоо үчүн ишмердиктин далилденген кирешелүүлугү бар болушу
  Ишмердик тажрыйбасы: 6-айдан кем эмес
  Тандоо критерийлери: ·         Кепилдик тапшыруу учурунда кредиттин жок болушу;

  ·         Кепилдиктердин иштөө мезгилинде, учурдагы туруктууу финансылык абалы жана кредитти төлөөнүн стабилдүү булактардын бар болушу;

  ·         Өтүнмөчү тарабынан милдеттенмелерди аткаруу үчүн 50% жана андан көп пайызын жапкан ликвиддик камсыздоону тапшыруу (күрөө жана башка)

  ·         Салык жана социалдык камсыздоо органдарынын алдында карыздардын жана кредиторлордун алдында карызды төлөө боюнча соттук аткаруу барактын жок болушу, же кредитордун кепилдиктин иштөө мезгилине жараша талапты жылдыруу боюнча жазма түрүндө макулдугу;

  ·         Жакшы кредиттик тарыхы бар болушу;

  ·         Толук жана туура финансылык маалыматты тапшыруу;

  ·         Финансылык отчеттуулуктун ачыктыгы

   

  Кепилдиктин шарттары:
  Кредиттик продуктунун түрү: Ыкчам кредит;

  Кредиттик линия, 12-айдан ашык эмес жеткиликтүүлүк мезгили менен;

  Кредиттин ордун алмаштыруучулар

  Кредиттин суммасы: 500 000 (беш жүз миң) сомдон ашпаш керек же чет элдик валютасындагы эквиваленти
  Кепилдиктин суммасы: 250 000 (эки жүз элүү миң) сомдон ашпаш керек
  Кепилдиктин мөөнөтү: 36 (отуз алты) айдан ашпаш керек
  Кредиттин суммасындагы кепилдиктин үлүшү:
  Тармак Улуттук валюта

   

  Чет элдик валюта*
  Айыл чарба (өсүмдүк өстүрүү, мал багуу) 50%дан ашпаш керек каралбайт
  Башка тармактар: 50% дан ашпаш керек  

  45% дан ашпаш керек

  Кепилдиктик комиссия:
  Ченем: Тармак:
  2% пайыз* ·         Айыл чарба;

  ·         А/ч продуктуларын кайра иштетүү;

  ·         Иштетүүчү өнөр жай;

  ·         Туризм

  2,5% пайыз* ·         Башка тармактар
  *Кредиттин сомдук эквиваленти чет элдик валютада КРнын Улуттук банкынын алмашуу курсу боюнча чечим кабыл алуу күнүндө коюлат;

  *Комиссия кредит алганда кепилдиктин суммасына жараша бир жолу алынат