«Гарант экспресс» паспорту

«ГАРАНТ ЭКСПРЕСС» КЕПИЛДИК ПРОДУКТУНУН ПАСПОРТУ

Кардарга талаптар:

Максаттуу аудитория:

Жеке ишкерлер (ИП);

Жеке ишкерлер (ЧП);

Курактык чеги:

(жеке ишкерлер үчүн)

Минималдуу: 20 жаш;

Максималдуу: 65 жаш*;

*Жашы белгиленген чегинен ашканда, 3 адамдын кепилдигин тапшыруу керек

Кирешелер:

Үй-бүлөөлүк чыгашаларды жана кредитти тейлөөнү камсыздоо үчүн ишмердиктин далилденген кирешелүүлүгүнүн бар болушу

Ишмердик тажрыйбасы:

6 айдан кем эмес

Тандоо критерийлери:

·         ФКОдогу учурдагы милдеттенмелердин суммасы жана сунуш кылынган кредит 1,5 млн сомдон ашпашы керек.

·         Кепилдиктердин иштөө мезгилинде, учурдагы туруктууу финансылык абалы жана кредитти төлөөнүн стабилдүү булактардын бар болушу;

·         Өтүнмөчү тарабынан милдеттенмелерди аткаруу үчүн 50% жана андан көп пайызын жапкан ликвиддик камсыздоону тапшыруу (күрөө жана башка)

·         Салык жана социалдык камсыздоо органдарынын алдында карыздардын жана кредиторлордун алдында карызды төлөө боюнча соттук аткаруу барактын жок болушу, же кредитордун кепилдиктин иштөө мезгилине жараша талапты жылдыруу боюнча жазма түрүндө макулдугу;

·         Акыркы 3 жылдагы оң кредиттик тарых;

·         Толук жана туура финансылык маалыматты тапшыруу;

·         Финансылык отчеттуулуктун ачыктыгы

 

Кепилдиктин шарттары:

Кредиттик продуктунун түрү:

·         Ыкчам кредит;

·         Кредиттик линия, 12-айдан ашык эмес жеткиликтүүлүк мезгили менен;

·         Кредиттин ордун алмаштыруучулар

Кредиттин суммасы:

1 500 000 (бир миллион беш жүз миң) сомдон ашык эмес же чет элдик валютасындагы эквиваленти

Кепилдиктин суммасы:

750 000 (жети жүз элүү миң) сомдон ашык эмес

Кепилдиктин мөөнөтү:

36 (отуз алты) айдан ашпаш керек

Кредиттин суммасындагы кепилдиктин үлүшү:

Тармак

Улуттук валюта

Чет элдик валюта*

Айыл чарба (өсүмдүк өстүрүү, мал чарбачылык)

50%дан ашык эмес

каралбайт

Другие отрасли:

50%дан ашык эмес

 45% дан ашык эмес

Кепилдик комиссиясы:

Кепилдик комиссиясы:

Тармак:

2%*

·         Айыл чарба;

·         А/ч продуктуларын кайра иштетүү;

·         Иштетүүчү өнөр жай;

·         Туризм

2,5%*

·         Башка тармактар

*Кредиттин сомдук эквиваленти чет элдик валютада КРнын Улуттук банкынын алмашуу курсу боюнча чечим кабыл алуу күнүндө коюлат;

*Комиссия кредит алганда кепилдиктин суммасына жараша бир жолу алынат