Кызматташуу жѳнүндѳ

«Гарантиялык фонд» ААК мамлекеттин бардык аймагында орто жана чакан бизнести өнүктүрүү үчүн гарантияларды берүү, ошондой эле гарантия институтун өнүктүрүү аркылуу КР коммерциялык банктары менен кызматташуу боюнча активдүү иштерди жүргүзүп келет, жана потенциалдуу кардарларга төмөнкүдөй талаптарды коет:

  • арыз берген күнгө карата орто жана чакан ишкердиктин субъекттерине бериле турган, толукталган насыя портфелинин болушу;
  • орто жана чакан ишкердиктин субъекттери менен адистештирилген технологиялардын / программалардын болушу;
  • банк тараптан бекитилген (жазуу жүзүндөгү документтин формасында) орто жана чакан ишкердиктин субъекттерине насыя берүү стратегиясынын (программасынын) болушу, же банктын жалпы стратегиясында орто жана чакан ишкердиктин субъекттерине насыя берүү маселеси боюнча өзүнчө бөлүмдүн болушу;
  • зайымчынын финансылык абалын баалоонун бекитилген методикасынын болушу, анын ичинде орто жана чакан ишкердиктин субъекттеринин насыялык арыздарына экспресс-анализ жүргүзүү методикасынын болушу;
  • Фонддун гарантиялары багыттала турган адамдар инсайдер же банктын аффилирленген жактары болуп саналбайт;
  • насыя портфели боюнча мөөнөтүнөн кечиккен карыздын деңгээли 10% дан ашпашы керек;
  • Банктын Фонд менен кызматташуу туурасында макулдашуу түзүүгө макулдугу;

ЧОИ биргелешкен колдоо программасынын катышуусунда банктын кызыкдар менеджментинин болушу.

kachestvo

Валюта курсу:
АКШ доллары 84,79
Евро 98,58
Теңге 0,199
Рубль 1,193