Валюталар курсу:
USD 84,65
EUR 102,7
KZT 0,198
RUB 1,143
(0312) 66-49-60, (0312) 62-53-79 office@gf.kg
 • Кыргызча
 • Русский
 • English
 • Select Page

  Документтердин тизмеси

  Жеке ишкерлер Юридикалык жактар
  1. «Гарантиялык фонд» ААКка арыз;

   

  2. Арыз ээсинин паспорту;

  3. Жеке ишкердин Патенти же Күбөлүгү;

  4. Насыя таржымалы туурасында маалымат (“Ишеним” КИБ Маалыматтары түрүндө берилсе болот же Финансылык абалы туурасындагы корутундуга/Долбоордун резюмесинде көрсөтүлөт);

  5. Арыз ээсинин биринчи документтери жана/же түзүлгөн Келишимдер (бар болсо);

  6. Күрөөнүн жана бизнестин сүрөтү (бар болсо);

  7. Күрөө менен камсыз кылуу боюнча укук орнотуучу документтер;

  8. Кыймылсыз мүлккө укуктардын мамлекеттик реестринен көчүрмө;

  9. Зайымчынын финансылык абалы туурасында Банктын корутундусу/Долбоордун резюмеси*;

  10. Банктын укуктук корутундусу* (бар болсо);

  11. Банк тарабынан жүргүзүлгөн күрөө камсыздандырууну баалоо актысы*;

  12. Бардык коюлган шарттарды көрсөтүү менен, насыя берүү туурасында Банктын Насыя комитетинин чечиминен көчүрмө*;

   

   

  1. «Гарантиялык фонд» ААКка арыз;

   

  2. Юридикалык жактын түзүүчү документтери (Түзүү туурасында чечим, Мамлекеттик каттоо туурасында күбөлүк, Устав);

  3. Насыя алуу туурасындагы Арыз ээсинин чечими;

  4. Салык жана башка милдеттүү төлөмдөр боюнча карыздын жоктугу туурасында маалымкат;

  5. Насыя таржымалы туурасында маалымат (“Ишеним” КИБ Маалыматтары түрүндө берилсе болот же Финансылык абалы туурасындагы корутундуга/Долбоордун резюмесинде көрсөтүлөт);

  6. Арыз ээсинин биринчи документтери жана/же түзүлгөн Келишимдер (бар болсо);

  7. Күрөөнүн жана бизнестин сүрөтү (бар болсо);

  8. Күрөө менен камсыз кылуу боюнча укук орнотуучу документтер;

  9. Кыймылсыз мүлккө укуктардын мамлекеттик реестринен көчүрмө;

  10. Зайымчынын финансылык абалы туурасында Банктын корутундусу/Резюме*;

  11. Банктын укуктук корутундусу* (бар болсо);

  12. Банк тарабынан жүргүзүлгөн күрөө камсыздандырууну баалоо актысы*;

  13. Бардык коюлган шарттарды көрсөтүү менен, насыя берүү туурасында Банктын Насыя комитетинин чечиминен көчүрмө*;

  Документтер сканерленген көчүрмө түрүндө берилет жана Фондго электрондук почта менен жиберилет.

   

  *Документтердин көчүрмөлөрү Банктын ыйгарым укуктуу кызматкеринин колу коюлуп, Банктын мөөрүнүн (штампынын) оттискасы менен күбөлөндүрүлүшү керек.

  Документтер сканерленген көчүрмө түрүндө берилет жана Фондго электрондук почта менен жиберилет.

   

  *Документтердин көчүрмөлөрү Банктын ыйгарым укуктуу кызматкеринин колу коюлуп, Банктын мөөрүнүн (штампынын) оттискасы менен күбөлөндүрүлүшү керек.

  «Гарантиялык фонд» ААК бул тизмеде көрсөтүлбөгөн документтерди кошумча талап кылууга укуктуу.

  Жүктөө – Гарантия алууга арыз

  Жүктөө – Гарантиялык келишими.

  Жогоруда көрсөтүлгөн документтердин көчүрмөлөрү Банктын мөөрүнүн (штампынын) оттискасы, Банктын ыйгарым укуктуу кызматкеринин колу менен күбөлөндүрүлүшү керек жана электрондук форматта берилсе болот.