Кепилдиктерди алуу үчүн документтер

ДОКУМЕНТТЕРДИН ТИЗМЕСИ

Жеке ишкерлер Юридикалык жактар

1. «Гарантиялык фонд» ААКка арыз;

2. Арыз ээсинин паспорту;

3. Жеке ишкердин Патенти же Күбөлүгү;

4. Насыя таржымалы туурасында маалымат (“Ишеним” КИБ Маалыматтары түрүндө берилсе болот же Финансылык абалы туурасындагы корутундуга/Долбоордун резюмесинде көрсөтүлөт);

5. Арыз ээсинин биринчи документтери жана/же түзүлгөн Келишимдер (бар болсо);

6. Күрөөнүн жана бизнестин сүрөтү (бар болсо);

7. Күрөө менен камсыз кылуу боюнча укук орнотуучу документтер;

8. Кыймылсыз мүлккө укуктардын мамлекеттик реестринен көчүрмө;

9. Зайымчынын финансылык абалы туурасында Банктын корутундусу/Долбоордун резюмеси*;

10. Банктын укуктук корутундусу* (бар болсо);

11. Банк тарабынан жүргүзүлгөн күрөө камсыздандырууну баалоо актысы*;

12. Бардык коюлган шарттарды көрсөтүү менен, насыя берүү туурасында Банктын Насыя комитетинин чечиминен көчүрмө*;

1. «Гарантиялык фонд» ААКка арыз;

2. Юридикалык жактын түзүүчү документтери (Түзүү туурасында чечим, Мамлекеттик каттоо туурасында күбөлүк, Устав);

3. Насыя алуу туурасындагы Арыз ээсинин чечими;

4. Салык жана башка милдеттүү төлөмдөр боюнча карыздын жоктугу туурасында маалымкат;

5. Насыя таржымалы туурасында маалымат (“Ишеним” КИБ Маалыматтары түрүндө берилсе болот же Финансылык абалы туурасындагы корутундуга/Долбоордун резюмесинде көрсөтүлөт);

6. Арыз ээсинин биринчи документтери жана/же түзүлгөн Келишимдер (бар болсо);

7. Күрөөнүн жана бизнестин сүрөтү (бар болсо);

8. Күрөө менен камсыз кылуу боюнча укук орнотуучу документтер;

9. Кыймылсыз мүлккө укуктардын мамлекеттик реестринен көчүрмө;

10. Зайымчынын финансылык абалы туурасында Банктын корутундусу/Резюме*;

11. Банктын укуктук корутундусу* (бар болсо);

12. Банк тарабынан жүргүзүлгөн күрөө камсыздандырууну баалоо актысы*;

13. Бардык коюлган шарттарды көрсөтүү менен, насыя берүү туурасында Банктын Насыя комитетинин чечиминен көчүрмө*;

Документтер сканерленген көчүрмө түрүндө берилет жана Фондго электрондук почта менен жиберилет.

*Документтердин көчүрмөлөрү Банктын ыйгарым укуктуу кызматкеринин колу коюлуп, Банктын мөөрүнүн (штампынын) оттискасы менен күбөлөндүрүлүшү керек.

Документтер сканерленген көчүрмө түрүндө берилет жана Фондго электрондук почта менен жиберилет.

*Документтердин көчүрмөлөрү Банктын ыйгарым укуктуу кызматкеринин колу коюлуп, Банктын мөөрүнүн (штампынын) оттискасы менен күбөлөндүрүлүшү керек.

«Гарантиялык фонд» ААК бул тизмеде көрсөтүлбөгөн документтерди кошумча талап кылууга укуктуу.

Жүктөө – Гарантия алууга арыз

Жүктөө – Гарантиялык келишими.

Жогоруда көрсөтүлгөн документтердин көчүрмөлөрү Банктын мөөрүнүн (штампынын) оттискасы, Банктын ыйгарым укуктуу кызматкеринин колу менен күбөлөндүрүлүшү керек жана электрондук форматта берилсе болот.