Депозиттик аукцион

“Кепилдик фонд” ААК (мындан ары “КФ” ААК) “COVID-19 коронавирустук инфекциянын кесепеттерин азайтуу максатында чакан жана орто ишкерлик субъекттерди каржылоого мүмкүнчүлүктү кеңейтүү” Программасын ишке ашыруу максатында депозиттик аукциондорду өткөрөт.

Депозиттик аукциондордун каражаттары Банк тарабынан Кыргыз Республикасынын резиденттери болгон жана Кыргыз Республикасынын аймагында төмөнкү багыттар боюнча иш алып барган ишкерлик субъекттер үчүн улуттук валютадагы жеңилдетилген кредиттерди берүү үчүн пайдаланылышы керек:

 • айыл чарба продукциясын өндүрүү жана кайра иштетүү;
 • өнөр жай;
 • туризм;
 • транспорт;
 • экспортко багытталган жана импортту алмаштыруучу ишканалар;
 • соода-логистикалык борборлор жана жашылча сактоочу жайлар;
 • инновациялык ишмердүүлүк (жаңы ишканаларды түзүү же иштин жаңы багыттары);
 • коргоочу медициналык жабдууларды жана жеке коргонуу каражаттарын өндүрүү.
 • билим берүү чөйрөсү;
 • маалымат технологиялары;
 • ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн кластердик долбоорлору, анын ичинде интенсивдүү кой чарбасын өнүктүрүү

“КФ” ААКтын депозиттик аукциондоруна катышуу үчүн Банк төмөнкү критерийлерге жооп бериши керек:

 • “КФ” ААК менен чакан жана орто ишкерлерге кепилдиктерди берүү жаатында кызматташуу жөнүндө келишим түзүү;
 • депозиттик аукционго катышуу жөнүндө Башкы келишим түзүү;
 • “КФ” ААКка депозиттик аукционго катышуу үчүн табыштама жөнөтүү;
 • Депозиттик аукционго катышуу жөнүндө банктын ыйгарым укуктуу органынын чечимин жөнөтүү;
 • Банктын атынан депозиттик аукционго катышуу үчүн арыздарга кол коюуга ыйгарым укуктуу Банктын жооптуу адамдарынын тизмесин “КФ” ААКка жөнөтүү;
 • “КФ” ААКка Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан белгиленген экономикалык ченемдердин аткарылышы жөнүндө арыз берүү учурундагы жана мурунку 6 ай ичиндеги маалыматты жөнөтүү;
 • “КФ” ААКка Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан түздөн-түз банктык көзөмөл режиминин жоктугу жөнүндө, ошондой эле банк операцияларынын айрым түрлөрүнө тыюу салуунун жоктугу, анын ичинде жеке адамдардан депозиттерди тартуу боюнча операцияларга, жеке адамдар үчүн эсептешүү эсептерин ачууга тыюу салынбагандыгы жөнүндө маалымат жөнөтүү жана юридикалык жактар жана кредит операциялары, анын ичинде жеке адамдардан депозиттерди тартуу, жеке жана юридикалык жактар үчүн күндөлүк эсеп ачуу жана кредиттик операциялар.

 

Депозиттик аукциондорго катышууга кызыкдар болгон коммерциялык банктар Башкы Келишимдин формасын жана “Депозиттик аукциондорду өткөрүүнүн тартиби жөнүндө” жобону алуу үчүн office@gf.kg электрондук почтасына “Депозиттик аукцион” белгиси менен “КФ” ААК менен байланышуусу керек.