Кепилдик комиссиясын эсептөө

 

Продукттун аталышы

Кепилдиктин суммасы

Кепилдиктин мөөнөтү

Комиссия

1

Корпоратив

20 000 000 сомго чейин (25 000 000 сомдон жогору кредиттер үчүн)

48 айга чейин

2%, 2,5%, 2,8% (бир жолку, кардардын ишмердүүлүгүнүн чөйрөсүнө жараша) *

2

Горизонт

10 000 000 сомго чейин

36 айга чейин

2%, 2,5% (бир жолку, кардардын ишмердүүлүгүнө жараша) **

3

Гарант плюс

10 000 000 сомго чейин

12 айга чейин

0,5% квартал сайын, 0,7% каражаттарды күрөөгө коюуда квартал сайын башка күрөө менен

4

Лизинг

10 000 000 сомго чейин

36 айга чейин

2,5% (бир жолку, чөйрөсүнө карабастан)

5

Гарант экспресс

250 000 сомго чейин

36 айга чейин

2%, 2,5% (ишмердүүлүктүн чөйрөсүнө жараша бир жолку) ***

* төмөнкү тармактар ​​үчүн 2% пайыз:

 • Айыл чарба:

 • А/ч продукциясын кайра иштетүү:

 • Иштетүү өнөр жайы:

 • Туризм.

2,5% соодадан тышкары бардык тармактар:

2,8% соода үчүн

** 2% төмөнкү тармактар ​​үчүн:

 • Айыл чарба:

 • А/ч продукциясын кайра иштетүү:

 • Иштетүү өнөр жайы:

 • Туризм.

2,5% башка тармактар.

** 2% төмөнкү тармактар үчүн:

 • Айыл чарба:

 • А/ч продукциясын кайра иштетүү:

 • Иштетүү өнөр жайы:

 • Туризм.

2,5% башка тармактар.

Валюта курсу:
АКШ доллары 84,79
Евро 98,58
Теңге 0,199
Рубль 1,193