Алуу тартиби

Валюта курсу:
АКШ доллары 84,79
Евро 98,58
Теңге 0,199
Рубль 1,193