Алуу тартиби

Валюта курсу:
АКШ доллары 84,55
Евро 99,58
Теңге 0,199
Рубль 1,145