Валюталар курсу:
USD 84,65
EUR 102,7
KZT 0,198
RUB 1,143
(0312) 66-49-60, (0312) 62-53-79 office@gf.kg
 • Кыргызча
 • Русский
 • English
 • Select Page

  Зайымчы «Гарантиялык фонд» ААК менен кызматташуу туурасында макулдашуу түзгөн Насыя алууга арызы менен Өнөктөш-банктардын  бирине кайрылат.

  Банк Зайымчынын арызын өз алдынча карап чыгат, ага берилген документтерди талдап чыгат жана финансылык абалын баалайт. Эгер насыяны алуу үчүн жалгыз тоскоолдук — күрөөнүн жетишсиз наркы болсо, анда Өнөктөш-банк Зайымчыга «Гарантиялык фонд» ААКтан гарантия тартуу мүмкүнчүлүгү туурасында маалымат берет.

   

  Зайымчы Фонддон гарантия алууга макул болгон убакта, Өнөктөш-банк «Гарантиялык фонд» ААКка өзү кол койгон Гарантияны берүүгө арызды жиберет. Аталган арыз менен бир убакта Өнөктөш-банк документтердин зарыл болгон топтомун жиберет.

  «Гарантиялык фонд» ААК, арызды алган учурдан кийин кыска мөөнөттүн ичинде Гарантия алууга арыз боюнча чечим кабыл алат.

  Эгер оң чечим кабыл алынган учурда, үч тараптуу Гарантия келишими түзүлөт.

  Зайымчы насыя алуунун алдында, бекитилген тарифке ылайык гарантия комиссиясын төлөйт.

  Насыяны алуу

  Валюталар курсу
  АКШ доллары 84,65
  Евро 102,7
  Тенге 0,198
  Рубль 1,143