Бош орундар

Кредиттик жетектөөчү адис (мониторинг)

“Кепилдик фонд” ААКка кредит берүү жаатында 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы бар жетектөөчү адис (берилген кепилдиктерге мониторинг жүргүзүү үчүн) талап кылынат

Талаптар:

– Билим деңгээли: жогорку; финансылык, экономикалык, менеджмент же банк тармагында артыкчылыктуу болуп эсептелет.

– Иш тажрыйбасы: Кыргыз Республикасынын финансы секторунда 5 жылдан кем эмес; кредит берүү чөйрөсүндө 3 жылдан кем эмес

Милдеттери:

– Кепилдик комитетинин чечимдерине ылайык кепилдиктерди берүү процессин контролдоо;

– кеңейтилген финансылык мониторингди, төлөө жана максаттуу мониторингди жүргүзүү;

– мөөнөтү өтүп кеткен кепилдиктер менен иштөө;

– Мониторингдин натыйжаларын Кепилдик комитетине кароо үчүн берүү;

– кепилдиктердин классификациясын кайра карап чыгуу боюнча сунуштарды даярдоо;

– аткарылган жумуштар боюнча отчетторду даярдоо

Жумуш шарттары:

– беш күндүк иш күнү (ишемби – жекшемби дем алыш)

– Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык каттоо, социалдык пакет

– кеңсе шаардын борборунда

  1. Кредиттик адис (Талас ш., Каракол ш., Ош ш., Баткен ш.)

“Кепилдик фонд” ААКка Талас, Каракол, Ош жана Баткен шаарларында банкта кредит берүү тажрыйбасы бар (кеминде 1 жыл же андан ашык) адистер талап кылынат.

Талаптар:

Билим деңгээли – жогорку экономикалык.

– Иш тажрыйбасы: финансы-кредит тармагында – 3 жылдан кем эмес, анын ичинде банк тутумунда 1 жылдан кем эмес;

Кошумча билими жана көндүмдөр:

– Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларын билүү;

– кыймылсыз мүлк рыногун талдоо мүмкүнчүлүгү;

– кыймылсыз мүлк жөнүндө маалымат базасын түзүү мүмкүнчүлүгү;

– өз ишин натыйжалуу пландаштыруу мүмкүнчүлүгү;

– тренингдерди, семинарларды, конференцияларды пландаштыруу жана уюштуруу мүмкүнчүлүгү;

– ишкердик кат алышуу көндүмдөрүнө ээ болуу

Милдеттери:

Филиалдын адиси төмөнкүдөй жумуш милдеттерин аткарат:

– башка түзүмдүк бөлүмдөрдүн адистери менен тыгыз байланышта иштейт;

– филиалдын директорунун тапшырмаларын өз убагында аткарат;

– кыймылсыз мүлктүн орточо наркынын маалымат базасын түзөт;

– кыймылсыз мүлктү баалоо жана мониторинг жүргүзүү;

– кыймылсыз мүлк рыногуна талдоо жүргүзүүнү карайт;

– кепилдик келишимдерин, ишеним каттарды, кепилдик каттарды жана кепилдиктерди берүү боюнча буйруктарды түзөт;

– берилген кепилдиктер жөнүндө отчет даярдайт;

– ФКМ менен, өнөктөш банктардын кызматкерлери менен алардын кызматтык ыйгарым укуктарына ылайык кат алышууларды жүргүзөт;

– кредиттик жана күрөө жөнүндө маалыматты BD программасына (маалымат базасына) киргизет;

– кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктүн бааларына мониторинг жүргүзөт;

– зайымчынын күрөөгө коюлган мүлкүн баалайт жана банк тарабынан күрөөгө коюлган мүлктү баалоонун объективдүүлүгүн талдайт;

– Фонддун өкүлдөрү жана үчүнчү жактар үчүн кепилдик келишимине кол коюу үчүн ишеним кат даярдайт

Жумуш шарттары:

Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык жумушка орношуу;

Ички нормативдик документтерге ылайык социалдык пакет