Валюталар курсу:
USD 84,65
EUR 102,7
KZT 0,198
RUB 1,143
(0312) 66-49-60, (0312) 62-53-79 office@gf.kg
 • Кыргызча
 • Русский
 • English
 • Select Page

  ГАРАНТИЯЛЫК ФОНДУНУН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН МАКСАТЫ — чакан жана орто ишкердиктин субъекттеринин насыя жана башка финансылык ресурстарына болгон жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу, чакан жана орто ишкердиктин субъекттеринин насыя келишимдерине, финансылык ижара (лизинг) келишимдерине жана банк гарантиясын берүү туурасында келишимдерге негизделген милдеттенмелери боюнча гарантия системасын өнүктүрүү.

  Валюталар курсу
  АКШ доллары 84,65
  Евро 102,7
  Тенге 0,198
  Рубль 1,143