Максаттар жана милдеттер

ФОНДДУН МАКСАТЫ

Чакан жана орто ишкердиктин субъекттеринин насыя жана башка финансылык ресурстарына болгон жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу, чакан жана орто ишкердиктин субъекттеринин насыя келишимдерине, финансылык ижара (лизинг) келишимдерине жана банк гарантиясын берүү туурасында келишимдерге негизделген милдеттенмелери боюнча гарантия системасын өнүктүрүү.

Фонддун милдеттери

Фонддун милдеттери төмөнкүлөр болуп саналат:

ЧОИ субъекттерин насыялоо системасын өнүктүрүү;

ЧОИ субъекттеринин насыя ресурстарына болгон керектөөлөрүн максималдуу канааттандыруу жана ЧОИ субъекттерине колдоо көрсөтүү, анын ичинде Start-up долбоорлор;

ЧОИ субъекттеринин туруктуулугун жогорулатуу;

Экспортко багытталган ишканаларды өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү;

Жаңыларды түзүү жана иштеп жаткан жумушчу орундарды колдоо;

ЧОИ субъекттеринин бизнести жүргүзүү бөлүгүндө финансылык сабаттуулугун жогорулатуу;

Аймактарды өнүктүрүүнү жакшыртуу, ички миграцияны азайтуу;

Айымдардын ишкердүүлүгүн колдоо.