Фонддун жетекчилиги

Директорлор Кеңеши

Кадыралиев Айбек Джумабаевич

“Кепилдик фонд” ААКтын Директорлор Кеңешинин Төрагасы

Айдаркулов Шамиль Абдувалиевич 

“Кепилдик фонд” ААКтын Директорлор Кеңешинин мүчөсү

Мамбетжанов Эсенкул
Долонбекович
 

“Кепилдик фонд” ААКтын Директорлор Кеңешинин мүчөсү

Коеналиев Чынгыз Ырысбекович 

“Кепилдик фонд” ААКтын Директорлор Кеңешинин мүчөсү

Башкармалык

Абакиров Малик
Барктабасович
 

«Кепилдик фонд» ААК башкармалыгынын төрагасы

Таласбаев Эрик
Нурдинович
 

«Кепилдик фонд» ААК башкармалыгынын төрагасынын орун басары

Туратбеков Алтымыш Туратбекович 

«Кепилдик фонд» ААК башкармалыгынын төрагасынын орун басары

Жакишов Манас
Жумадилович

 
 
“Кепилдик фонд” ААКтын башкармалыгынын мүчөсү

Жамалидинов Улан
Тилектешович

 
“Кепилдик фонд” ААКтын башкармалыгынын мүчөсү