Фонддун программалары

COVID-19 КОРОНАВИРУСТУК ИНФЕКЦИЯНЫН КЕСЕПЕТТЕРИН АЗАЙТУУ МАКСАТЫНДА ЧАКАН ЖАНА ОРТО ИШКЕРЛИК СУБЪЕКТТЕРДИ КАРЖЫЛООГО МҮМКҮНЧҮЛҮКТҮ КЕҢЕЙТҮҮ” ПРОГРАММАСЫ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылга карата экономикалык активдүүлүгүн калыбына келтирүү жана ишкерлик субъекттердин ишин колдоо боюнча иш-чаралар планынын (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Иш-аракеттер планы) алкагында, баштапкы этапта “Ишкерлик субъекттерди каржылоо” программасы иштелип чыгып, жалпы каржылоого 14 млрд. сом каралган.

Чакан жана орто ишкерликти колдоо жана кепилдиктерди камсыз кылууну кеңейтүү, орто жана чакан ишкерлик субъекттердин кредиттик жана башка финансылык ресурстарга жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары – Улуттук Банк)  тарабынан “Кепилдик фонд” ААКтын капиталына 1,0 млрд. сом берилген.

Алынган каражаттар “Кепилдик фонд” ААКтын катышуусу менен коммерциялык банктар аркылуу жеңилдетилген кредиттөө программасын ишке ашыруунун булагы болуп саналат.


«КЕПИЛДИК ФОНД» ААКТЫН КЫРГЫЗСТАНДА ИНТЕНСИВДҮҮ КОЙ ЧАРБАЧЫЛЫГЫН ӨНҮКТҮРҮҮ БОЮНЧА ПРОГРАММАСЫ

 • Байлап багуу методу

 • Экструдердик тоют менен тоюттандыруу

 • Кыргызстан боюнча чарбаларды түзүү жана малдын санын арттыруу

 • Эт өндүрүмдүүлүгүн жана экспортту жогорулатуу

 • Кошумчаланган нарк тизмеги

 • Фермерлерди окутуу

 • Фермерлер үчүн методикалык колдонмо


«ГФ» ААКтын Дүйнөлүк банктын «Ысык-Көл областында сүт тармактын өндүрүмдүүлугүн комплекстүү жогорулатуу» проектисине катышуу


«Бир район – бир ишкана» (БРБИ)

 • «Бир район – бир ишкана» программанын алкагында долбоорлорду тандоо боюнча Жобо. Кененирээк…

 • Кызматташуу боюнча Келишим. Кененирээк…

 • «Бир район – бир ишкана» программанын алкагында кызматташуу келишимдерге кол койгон райондордун жана шаарлардын тизмеси.

 • БРБИ боюнча жыйынтыкталган маалыматтар.