Өкмөттүн токтому

«Гарантиялык фонд» ААКны түзүү жөнүндө Өкмөттүн Буйругу

 2016-жылдын 23-июну, №288-б

Чакан жана орто бизнестин субъекттеринин финансыларга жетүүсүн камсыз кылуу жана аларды өнүктүрүү максатында, «Кыргыз Республикасында гарантиялык фонддор жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык:

  1. Кыргыз Республикасынынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд белгиленген тартипте:
  • «Гарантиялык фонд» ачык акционердик коомун анын уставдык капиталына мамлекеттин 100

пайыз катышуусу менен түзсүн;

  • «Гарантиялык фонд» ачык акционердик коомунун уставдык капиталын бир акциясы 100 (жүз) сом номиналдык наркы менен 720 000 (жети жүз жыйырма миң) жөнөкөй энчилүү акцияларга бөлүнгөн 72 000 000 (жетимиш эки миллион) сом өлчөмүндө аныктасын;
  • «Гарантиялык фонд» ачык акционердик коомунун жайгаштырылган акцияларына төлөөнү камсыз кылсын;
  • түзүлүп жаткан «Гарантиялык фонд» ачык акционердик коомунун башкаруу жана контролдоо органдарын түзсүн;
  • Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги менен макулдашуу боюнча түзүлүп жаткан  «Гарантиялык   фонд»   ачык   акционердик   коомунун   уставын   бекитсин   жана

«Гарантиялык   фонд»   ачык   акционердик   коомун   Кыргыз   Республикасынын   юстиция органдарында мамлекеттик каттодон өткөрсүн;

  • Кыргыз Республикасынынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасы менен бирге Бишкек шаарында жайгашкан мамлекеттик администрациялык имаратка «Гарантиялык фонд» ачык акционердик коомун жайгаштыруу маселесин чечсин.
  1. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги:

– «Гарантиялык фонд» ачык акционердик коомунун уставдык капиталын түзүү үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Бюджет жана финансы боюнча комитети менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө  караштуу Мамлекеттик  мүлктү башкаруу боюнча фондго 72 000 000 (жетимиш эки миллион) сом өлчөмүндө акча каражатын тапсын жана бөлүп берсин.