Талас TV 13.02.2020: Ишкерликти өнүктүрүү – артыкчылыктуу багыт