М. АБАКИРОВ: БИЗ ИШКЕРЛЕРГЕ ЖАРДАМ БЕРҮҮГѲ КЫЗЫКТАРБЫЗ