ГАРАНТИЯЛЫК ФОНД” ААК КИМГЕ ЖАНА КАНДАЙ ШАРТТА ГАРАНТИЯ БЕРЕТ?