Биринчи радио 08.02.2019 ж. Финансылык колдоонун натыйжалары