Аймактарды өнүктүрүү элеттеги ишкердикти илгерилетүү