Валюталар курсу:
USD 69,67
EUR 78,35
KZT 0,184
RUB 1,092
(0312) 66-49-60, (0312) 62-53-79 office@gf.kg
 • Кыргызча
 • Русский
 • English
 • Select Page

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ГАРАНТИЯЛЫК ФОНДДОРУНУН ТҮЗҮЛҮҮ ЖАНА ӨНҮГҮҮ ТАРЫХЫ

  2011-жылдан баштап Кыргыз Республикасында гарантия берүүнүн жаңы финансылык системасы – гарантиялык фонддору калыптанып баштады. Баштапкы этабында аймактык деңгээлде 4 пилоттук гарантиялык фонду түзүлдү, булар – Кара-Балта жана Жалал-Абад шаарларында, андан кийин Каракол шаарында жана Ош областынын Кара-Суу районунун Сарай айылында. Анын түзүүчүлөрү болуп аталган шаарлардын мэриялары жана Сарай айыл өкмөтү саналат. Андан кийин гарантиялык фонддору Ош жана Кант шаарларында түзүлүп, алардын саны алтыга жетти.

  Аны менен бирге, 2013-жылы Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынындагы гарантиялык фонддору жөнүндө” Мыйзамы кабыл алынды, ал Кыргыз Республикасынын гарантиялык фонддорунун ишмердүүлүгүнүн укуктук базасын камсыз кылып, гарантия берүү системасы мыйзам чыгаруу деңгээлинде калыптанды. 2016-жылы КР Өкмөтү гарантиялык фонддордун 2020-жылга чейин өнүктүрүү Концепциясын бекитти.

  Гарантиялык фонддордун ишмердүүлүгү ишкерлердин бизнес-долбоорлорун ишке ашырууга, жаңы жумуш орундардын түзүлүшүнө жана иштеп жаткан орундарды колдоого, жергиликтүү бюджеттерге жана Соцфондго төлөм агымдарынын көбөйүшүнө, аймактардын экономикасынын өнүгүүсүнө көмөктөшүүдө.

  Фонддордун натыйжалуу жана өндүрүмдүү ишмердүүлүгү «Гарантиялык фонд» ААКты түзүү жолу менен ЧОИге дагы масштабдуу колдоо көрсөтүүгө өбөлгө түзгөн.

  “Гарантиялык фонд” ААК Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылы 23-июндагы №288-р Буйругу менен түзүлгөн, анын капиталы 72 млн. сомду түзгөн. Каражаттар республикалык бюджеттен бөлүнгөн. Азия Өнүктүрүү банкынын финансылык колдоосу менен (“Инвестициялык климатты жакшыртуу-2 чакан программа” программасы) капиталга кошумча 3 млн. АКШ доллары багытталды. Натыйжада, 2016-жылдын аягында «Гарантиялык фонд» ААКтын капиталы 282 млн. сомду түзүп калды. Ошентип фонддун практикалык ишмердүүлүгү башталган.

  2018-жылдын 30-сентябрына карата «Гарантиялык фонд» ААКтын капиталы 582 млн. түзөт. Кошумча 300 млн. сом КР Өкмөтү тарабынан 2018-жылдын жай айларында фонддун уставдык капиталын көбөйтүүгө бөлүнүп берилген.