Валюталар курсу:
(0312) 66-49-60, (0312) 62-53-79 office@gf.kg
  • Кыргызча
  • Русский
  • English
  • Select Page

    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ГАРАНТИЯЛЫК ФОНДДОРУНУН ТҮЗҮЛҮҮ ЖАНА ӨНҮГҮҮ ТАРЫХЫ

       2011-жылдан баштап Кыргыз Республикасында гарантия берүүнүн жаңы финансылык системасы – гарантиялык фонддору калыптанып баштады. Баштапкы этабында аймактык деңгээлде 4 пилоттук гарантиялык фонду түзүлдү, булар – Кара-Балта жана Жалал-Абад шаарларында, андан кийин Каракол шаарында жана Ош областынын Кара-Суу районунун Сарай айылында, анын түзүүчүлөрү болуп аталган шаарлардын мэриялары жана Сарай айыл өкмөтү саналат. Андан кийин гарантиялык фонддору Ош жана Кант шаарларында түзүлүп, алардын саны алтыга жетти. Аны менен бирге, 2013-жылы Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынындагы Гарантиялык фонддору жөнүндө” Мыйзамы кабыл алынды, ал Кыргыз Республикасынын Гарантиялык фонддорунун ишмердүүлүгүнүн укуктук базасын камсыз кылып, гарантия берүү системасы мыйзам чыгаруу деңгээлинде калыптанды. Өз ишмердүүлүгүнүн 6 жылдык мезгилинде гарантия фонддор банк системасы менен кызматташуу менен 400 дөн ашык ишкерлерди колдошту, аларды 35 млн. сом суммадагы гарантиялар менен камсыз кылды, банктар 170 млн. сомдон ашык насыя беришти. Гарантия алган ишкерлердин тапкан пайдасы 600 млн. сомду түздү, 332 бирдик сандагы жаңы жумушчу орун түзүлдү, мурда иштеп жаткан 887 бирдик жумушчу орду колдоого алынды. 2015-жылдын 31-декабрына карата абалы боюнча аймактык гарантиялык фонддорунун гарантияларын кайтарымдуулугу 100% түздү, жергиликтүү бюджетке 5 млн. сомдон ашык салык түштү. Аймактык гарантиялык фонддорунун аталган натыйжалары «Гарантиялык фонд» ААКты түзүү жолу менен ЧОИге дагы масштабдуу колдоо көргөзүүгө мүмкүнчүлүк берди.

       “Гарантиялык фонд” ААК Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылы 23-июндагы №288-р буйругу менен түзүлгөн, анын капиталы 72 млн. сомду түзгөн, каражаттар республикалык бюджеттен бөлүнгөн. Азия Өнүктүрүү банкынын финансылык колдоосу менен (“Инвестициялык климатты жакшыртуу-2 чакан программа” программасы) капиталга кошумча 3 млн. АКШ доллары багытталды. Натыйжада, 2016-жылдын аягында «Гарантиялык фонд» ААКтын капиталы 282 млн. сомду түзүп калды (4 млн. АКШ долларынын эквиваленти).