Валюталар курсу:
USD 79,60
EUR 92,99
KZT 0,185
RUB 0,998
(0312) 66-49-60, (0312) 62-53-79 office@gf.kg
 • Кыргызча
 • Русский
 • English
 • Select Page

  ЕАӨБ 2021-жылы керектөө бааларынын индексинин өсүш арымынын басаңдагандыгын божомолдойт

  Инфляция өсүп, Улуттук банктын максаттуу көрсөткүчүнүн 5-7% жеткен. Бул тууралуу Евразия өнүктүрүү банкынын аналитикалык материалында айтылат.

  2020-жылдын март айында керектөө бааларынын индекси февралдагы 4,1% дан 5,9% га жана январь айында 3,2% га чейин көтөрүлдү.

  Азык-түлүк товарларынын кымбатташы байкалууда, бул негизинен дан, эт, жашылча жана жемиштердин кымбатташына байланыштуу.

  Февраль айында тамеки заттарына акциздик салыктар көбөйгөн, бул “алкоголдук ичимдиктер жана тамеки буюмдары” себетинин наркын дагы жогорулаткан. Азык-түлүктөн башка товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр инфляцияны басаңдатуучу таасирин тийгизет.

  Аналитиктердин баамында, жакынкы айларда ички баалардын кескин өсүш тенденциясы өз запасын түзгөн калктын ички суроо-талаптын кыска мөөнөттүү өсүшүнөн жана сомдун АКШ долларына карата нарксызданышынан улам улантылат.

  2021-жылы тышкы инфляциялык фонунда жана өлкөдө экономикалык жигердүүлүктүн төмөндөшү шартында, керектөө бааларынын индексинин өсүшү басаңдай баштайт.

  Улуттук банк банктарды микрофинансылык уюмдарда кайрадан каттоодон өткөрүү жөнүндө токтомдун долбоору иштелип чыкты

  Улуттук банк Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/26 “Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу “токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча долбоорду иштеп чыкты. Мындай маалымат жөнгө салуучунун сайтында жайгаштырылган.

  Сунуш кылынган өзгөртүүлөр коммерциялык банкты микрофинансылык компанияга кайрадан каттоодон өткөрүү боюнча талаптарга байланыштуу.

  Микрофинансы сектору өз чечимдерин жана сунуштарын токтом долбооруна 2020-жылдын 22-майынан кечиктирбестен киргизиши керек.

  Долбоорго ылайык, МФКга каттоодон өткөн коммерциялык банк тарабынан банк операцияларын токтотуу тартибине өзгөртүүлөр киргизилген.

  Банк операцияларын токтотуудагы өзгөрүүлөр, айрым коммерциялык банктарды МФКга айлантуу тажрыйбасына жана банк сектору үчүн тобокелдиктерди эске алуу менен шартталган. Мындан тышкары, долбоор экономикалык ченемдерди жана талаптарды ченемдик укуктук актылардын талаптарына ылайык келтирүү мезгилин сунуштайт.

  Сунуш кылынган өзгөртүүлөргө ылайык, МФК тарабынан каттоодон өткөн коммерциялык банк тарабынан МФК депозиттерди тартуу үчүн түзүлгөн ченемдик укуктук актылардын талаптары аткарылбаса, Улуттук банк Башкармасынын Төрагасынын орун басары / Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү, Улуттук банктын Көзөмөл жана лицензиялоо боюнча ыйгарым укуктуу органы мөөнөттүү аманаттарды (депозиттерди) тартуу укугун чектөөгө укуктуу. ).

  Ошондой эле, акыркы 12 айда МФКдан каттоодон өткөн коммерциялык банктагы окшош кызмат ордуна бекитилген МФК кызмат адамдарынын Улуттук банкта кайрадан бекитилбегендиги жана ушул Мыйзамга 1-тиркеме түрүндө анкеталарды берүүнү чектеген норма сунушталат.

  Долбоордун алкагында микрофинансылык компаниялардын уставына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду макулдашуу, микрофинансылык компаниялардын кызмат адамдарын координациялоо жаатында өзгөртүүлөр киргизилген.

  ФСП